Trouwen of samenwonen

Als u gaat trouwen of samenwonen nadat u uit dienst bent getreden bij de KAS BANK, heeft dat in beginsel geen gevolgen voor uw pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Wel heeft u op uw pensioendatum de mogelijkheid om een partnerpensioen te regelen voor uw partner. Het is dan handig als uw partner bekend is bij het pensioenfonds.

Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap hoeft u geen actie te ondernemen. Het pensioenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht via de gemeente.

Als u gaat samenwonen, komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen onder de volgende voorwaarden: u dient een samenlevingsovereenkomst te hebben afgesloten bij de notaris, u dient ten minste zes maanden een gezamenlijke huishouding te voeren en uw partner is geen bloed- of aanverwant. U moet een kopie van uw samenlevingsovereenkomst naar het pensioenfonds sturen.