Overlijden

Binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK is mogelijk ook het een en ander voor uw partner geregeld indien u komt te overlijden. Partnerpensioen is een levenslange pensioenuitkering voor uw achterblijvende partner.

Pensioenfonds van de KAS BANK neemt in principe contact op met uw partner om de uitkering(en) te regelen. Als uw partner echter niet bekend is bij het pensioenfonds, moet uw partner zelf contact opnemen met het pensioenfonds.

Wanneer is er recht op partnerpensioen?

Uw partner maakt aanspraak op partnerpensioen als u ten tijden van uw uitdiensttreding reeds dezelfde partner had. En destijds heeft gekozen voor een partnerpensioen. In de standaardsituatie is dat het geval en bedraagt het partnerpensioen 70% van uw pensioen. Kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl of uw partner recht heeft op partnerpensioen.