Partnerpensioen

Mogelijk is er via Pensioenfonds van de KAS BANK ook een en ander geregeld voor uw partner. Dat zit zo. Tijdens uw loopbaan bij KAS BANK heeft u naast pensioen voor uzelf, wellicht ook partnerpensioen opgebouwd. Partnerpensioen is een pensioenuitkering voor uw partner die alleen wordt uitgekeerd als u onverhoopt komt te overlijden. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen dan zo lang hij/zij leeft.

Heeft uw partner recht op partnerpensioen?

Als u een partner had op het moment dat u uit dienst ging, heeft het pensioenfonds standaard een voorstel gedaan om het pensioen voor uzelf (het ouderdomspensioen) en het partnerpensioen in een bepaalde verhouding om te zetten. Het partnerpensioen bedraagt daardoor 70% van het ouderdomspensioen. Voor u kan wat anders gelden. Er zijn vier mogelijkheden:

  1. U had geen partner op het moment van uitdiensttreding. In dat geval is het partnerpensioen dat u had opgebouwd automatisch omgezet in ouderdomspensioen voor uzelf. Uw eventuele nieuwe of toekomstige partner heeft daardoor geen recht op partnerpensioen vanuit Pensioenfonds van de KAS BANK. Mogelijk wel via uw nieuwe (huidige) pensioenuitvoerder.
  2. U heeft bij uitdiensttreding gekozen voor een andere verhouding van het partnerpensioen. Of voor het geheel omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen voor uzelf. Uw eventuele nieuwe of toekomstige partner heeft in dat laatste geval geen recht op partnerpensioen vanuit Pensioenfonds van de KAS BANK. Mogelijk wel via uw nieuwe (huidige) pensioenuitvoerder.
  3. U heeft uw pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK meegenomen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder toen u uit dienst trad. Uw partner heeft daardoor geen recht meer op partnerpensioen vanuit Pensioenfonds van de KAS BANK. Maar hoogstwaarschijnlijk wel via de pensioenuitvoerder waar u uw pensioen naartoe heeft overgedragen.
  4. Degene die uw partner was op het moment dat u uit dienst ging, is niet meer uw partner. In dat geval is uw ex-partner nog altijd de begunstigde van het partnerpensioen. Tenzij u dat anders heeft vastgelegd via een notaris.

Kunt u dit nog veranderen?

In al deze gevallen is het mogelijk om op uw pensioendatum de verhouding aan te passen tussen het pensioen voor uzelf en het partnerpensioen. U kunt een deel van uw ouderdomspensioen alsnog uitruilen voor partnerpensioen.