Ouderdomspensioen

Tijdens uw dienstverband bij KAS BANK, heeft u pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, is ook na uw vertrek bij KAS BANK nog gewoon van u.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Hoe hoog uw pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK is, hangt af van hoeveel jaren u pensioen heeft opgebouwd en wat de hoogte van uw salaris was tijdens die carrière. U vindt de hoogte van het pensioen waarop u later kunt rekenen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u eens in de vijf jaar van ons ontvangt. U kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Door in te loggen met uw DigiD ziet u hoeveel pensioen en AOW u in totaal heeft opgebouwd tijdens uw loopbaan bij KAS BANK én andere werkgevers.

Pensioen meenemen naar nieuwe werkgever

Toen u uit dienst ging bij KAS BANK, stopte uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds van de KAS BANK. U kunt dit pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Mogelijk heeft u dat al gedaan. Zo niet, dan kunt u de waardeoverdracht alsnog aanvragen bij de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) van uw nieuwe werkgever.

Pensioenkeuzes

U kunt ook besluiten uw pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK te laten staan. U ontvangt dan in principe vanaf uw 68ste levenslang een pensioenuitkering van ons. U kunt dan nog verschillende keuzes maken rondom uw pensioen. Zo is het mogelijk om het pensioen eerder in te laten gaan. Maar u kunt ook andere keuzes maken. Het is belangrijk tijdig na te denken over deze keuzes. Onder het kopje Pensioenkeuzes leest u er meer over.