Waardeoverdracht

Bij het beëindigen van uw dienstverband bij KAS BANK stopte ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds van de KAS BANK. U kunt dit pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet ‘waardeoverdracht’. U kunt waardeoverdracht altijd en op elk moment aanvragen.

Is dat interessant?

U kunt besluiten om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds van de KAS BANK over te dragen naar uw nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar. U krijgt dan later geen pensioen meer van Pensioenfonds van de KAS BANK. Het is overzichtelijker als u uw pensioen bij één pensioenuitvoerder heeft ondergebracht. Het is echter niet altijd makkelijk om te beoordelen of u er goed aan doet om uw pensioen over te dragen. Dat hangt namelijk af van de verschillen tussen de pensioenregelingen en vooruitzichten op indexatie (jaarlijkse verhoging van uw pensioen).

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht werkt als volgt. Het levenslange pensioen (en eventuele partnerpensioen) dat u bij Pensioenfonds van de KAS BANK heeft opgebouwd wordt door uw nieuwe pensioenuitvoerder herberekend. Uw nieuwe pensioenuitvoerder berekent namelijk hoeveel uw pensioen bij Pensioenfonds KAS BANK waard is in de nieuwe regeling. Daarbij kunnen verschillen ontstaan in de hoogte van uw pensioen en partnerpensioen. Door een offerte op te vragen, krijgt u inzicht. U kunt nadat u een offerte heeft aangevraagd altijd nog afzien van waardeoverdracht.

Waardeoverdracht aanvragen

U kunt waardeoverdracht altijd aanvragen. Dit regelt u via uw nieuwe pensioenuitvoerder. Deze neemt contact op met Pensioenfonds van de KAS BANK. U ontvangt vervolgens een offerte van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Pas als u deze offerte ondertekent en terugstuurt, wordt de waardeoverdracht in gang gezet.