Partnerpensioen uitruilen

Naast pensioen voor uzelf heeft u mogelijk ook partnerpensioen opgebouwd bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Partnerpensioen is een uitkering die uw partner ontvangt indien u komt te overlijden.

Toen u uit dienst ging is de verhouding van het ‘potje’ pensioen voor uzelf en het ‘potje’ partnerpensioen herschikt. Als u op dat moment een partner had, heeft het pensioenfonds standaard een voorstel gedaan van 100% - 70%. Dat betekent dat uw partner bij uw overlijden recht heeft op 70% van het pensioen dat u zelf vanaf 68-jarige leeftijd ontvangt. Mogelijk heeft u bij uitdiensttreding een andere verhouding gekozen. Of is het partnerpensioen omgezet in pensioen voor uzelf omdat u op dat moment geen partner had. Het is ook mogelijk dat u inmiddels een andere partner heeft, waardoor het recht op partnerpensioen (mogelijk) bij uw ex-partner ligt. Wilt u weten hoe hoog uw partnerpensioen is via Pensioenfonds van de KAS BANK? Kijk dan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u iedere vijf jaar van Pensioenfonds van de KAS BANK ontvangt of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Op het moment dat u uw pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK laat ingaan, kunt u de verhouding tussen beide potten (partnerpensioen en pensioen voor uzelf) opnieuw herschikken. Het partnerpensioen mag nooit meer bedragen dan 70% van het pensioen voor uzelf. Minder mag wel. Kiest u voor een lager (of helemaal geen) partnerpensioen, dan wordt het pensioen voor uzelf dus wat hoger. De totale waarde van beide potten blijft namelijk altijd gelijk. Als u kiest voor een partnerpension dat lager is dan 70%, moet u daartoe een schriftelijk verzoek doen bij het pensioenfonds. Uw partner moet in dat geval ook tekenen.

Geen partner?

Als u geen partner heeft op het moment van uw pensioenaanvraag, en wél een potje met partnerpensioen, dan zal het pensioenfonds het (eventuele) partnerpensioen dat u heeft opgebouwd omzetten in extra pensioen voor uzelf.