Nieuwsoverzicht

Het lijkt er nu echt van te komen: een nieuw pensioenakkoord
12 juni 2019

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming over het nieuwe pensioenakkoord. Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, is overeenstemming bereikt. De laatste hobbel is de handtekening van vakbond FNV. Het bestuur van de vakbond is vóór het principe-akkoord, maar zal eerst nog via een referendum de leden raadplegen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen uit het principe-akkoord?

Een nieuw pensioenstelsel laat op zich wachten
23 mei 2019

Een nieuw pensioenstelsel. De overheid, vakbonden en werkgevers discussiëren er al enige tijd over. Eind 2018 liepen de onderhandelingen vast, dus een pensioenakkoord is er nog niet. Maar dat een nieuw pensioenstelsel noodzakelijk is, staat vast. 

Dekkingsgraad eind april 2019: 116,9%
17 mei 2019

De voorlopige dekkingsgraad van april 2019 bedraagt 116,9%.

Dekkingsgraad eind maart 2019: 115,4%
16 april 2019

De voorlopige dekkingsgraad van maart 2019 bedraagt 115,4%.

Vacature verantwoordingsorgaan voor deelnemer
16 april 2019

Door het uit dienst treden van mevrouw M. Hamburg bij KAS BANK is er een vacature in het verantwoordingsorgaan ontstaan. Volgens het reglement van het verantwoordingsorgaan wordt er een verkiezing uitgeschreven, waarbij een nieuw lid wordt benoemd voor vier jaar, waarbij een lid maximaal 2 keer kan worden herbenoemd. De zittingstermijn van een nieuw lid zal gelijk blijven aan de zittingsperiode van het vertrekkende lid.