Vacature verantwoordingsorgaan voor deelnemer

Door het uit dienst treden van mevrouw M. Hamburg bij KAS BANK is er een vacature in het verantwoordingsorgaan ontstaan. Volgens het reglement van het verantwoordingsorgaan wordt er een verkiezing uitgeschreven, waarbij een nieuw lid wordt benoemd voor vier jaar, waarbij een lid maximaal 2 keer kan worden herbenoemd. De zittingstermijn van een nieuw lid zal gelijk blijven aan de zittingsperiode van het vertrekkende lid.

Deelnemers die daar interesse in hebben, kunnen zich aanmelden voor deze positie. In dit bericht leest u wat wij van u verwachten als u in het verantwoordingsorgaan zit, hoe u zich aanmeldt én wanneer er verkiezingen zijn.

Wie zoeken we?

Wij vinden het belangrijk dat het verantwoordingsorgaan een goede afspiegeling is van de belanghebbenden. Dat betekent een goede mix tussen gepensioneerden en deelnemers. Daarnaast letten we op diversiteit op het gebied van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. Vanuit dit oogpunt zoeken wij binnen de groep van actieve deelnemers van het pensioenfonds naar een persoon met de volgende kennis en vaardigheden.

Basiskennis

•    Pensioen en daaraan verwante onderwerpen
•    Wet- en regelgeving
•    Actuariële kennis 
•    Vermogensbeheer

Vaardigheden

•    Jaarverslagen en jaarrekeningen lezen en verbanden te leggen.
•    Samenwerken, een constructieve bijdrage leveren aan het team en inlevingsvermogen.
•    Onafhankelijk denken, handelen en oordelen.
•    Realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van beschikbare informatie.

Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

U kunt zich tot en met 15 mei 2019 aanmelden bij mevrouw S. Nandelall. Dat doet u door een e-mail te sturen naar sharda.nandelall@kasbank.com. Vermeld daarbij duidelijk in het onderwerp dat het om een aanmelding voor het verantwoordingsorgaan gaat. Motiveer in uw e-mailbericht waarom u zich aanmeldt én waarom u een geschikte kandidaat bent voor deze positie. Ook als uw kennis van pensioen nog niet volledig is op alle onderwerpen kunt u zich aanmelden. We verwachten dan wel dat u een aantal cursussen volgt.

Wanneer zijn er verkiezingen?

Als meerdere kandidaten zich aanmelden voor de vacature in het verantwoordingsorgaan, zal er gestemd worden. Of dit nodig is, maken we uiterlijk 22 mei 2019 bekend. Indien er één aanmelding is voor de positie, worden er geen verkiezingen gehouden en wordt de kandidaat bij geschiktheid door enkel de kandidaatstelling gekozen.

Vragen en meer informatie

Wilt u meer informatie over de kandidaatstelling, verkiezingsprocedure en activiteiten van het verantwoordingsorgaan? Dan kunt u informatie krijgen bij mevrouw B. Kampman (020-5575444) of barbara.kampman@kasbank.com of J. Bijker (06-20443020) of jeannet.bijker@kasbank.com.