Toeslagverlening 2018

Jaarlijks kan het Pensioenfonds van de KAS BANK per 1 juli toeslagen verlenen op de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Toeslagverlening staat beter bekend onder indexeren.

Deze toeslagen zijn voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden) is hiervoor richtinggevend. Bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% mag het Pensioenfonds indexeren. In het FTK (financieel toetsingskader) staat vermeld hoe berekend moet worden met welk percentage de pensioenaanspraken verhoogd mogen worden.

Ons Pensioenfonds heeft een beleidsdekkingsgraad boven de 110%, waardoor wij mogen indexeren. Het bestuur heeft berekend met hoeveel procent de pensioenaanspraken verhoogd mogen worden, hieronder wordt het percentage weergegeven: 

  • Actieve deelnemers: 1,72%
  • Inactieve deelnemers: 0,89%

Indexeren van pensioenen is belangrijk. Inflatie zorgt namelijk voor een stijging van de prijzen. Wanneer jouw pensioenaanspraken niet (mee)stijgen, betekent dat je minder kunt kopen van hetzelfde geld. Daarom is het Pensioenfonds verheugd dat het dit jaar weer kan indexeren. De indexatie zal vanaf 1 juli 2019 inwerking treden.