Recente ontwikkelingen omtrent Corona

Recente ontwikkelingen omtrent Corona

Al een aantal maanden is de wereld in de greep van het coronavirus. In de meest recente persconferentie werd bekendgemaakt dat de in Nederland genomen maatregelen langzaamaan versoepeld kunnen worden. Basisscholen zijn inmiddels weer open en contactberoepen mogen weer worden uitgeoefend. De regels om geen drukke plaatsen te bezoeken en zoveel mogelijk thuis te werken blijven wel gelden.

Economische gevolgen

De stillegging van het openbare leven heeft een voelbaar effect op de economie. Het consumentenvertrouwen en de consumptie zijn flink gedaald en er wordt verwacht dat de Nederlandse economie in een recessie zal raken.  Op de aandelenbeurzen is de onrust onder beleggers goed zichtbaar. De aandelenmarkt is ten opzichte van het recente dieptepunt weer gestegen, maar is nog niet terug op het oude niveau. Er is nog veel opwaartse en neerwaartse beweging op de markt en dat maakt de uiteindelijke lengte en intensiteit van de crisis moeilijk te voorspellen.

De schommelingen op de beurs hebben invloed gehad op het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen, waardoor de dekkingsgraden zijn gedaald. Op dit moment heeft deze daling nog geen gevolgen voor de hoogte van pensioenen. Pensioenen moeten pas worden gekort (verlaagd) als de beleidsdekkingsgraad over een langere periode te laag is en niet verbetert.

Geen gevolgen voor uw pensioen

De dekkingsgraad van Pensioenfonds van de KAS BANK is 105% per eind april. Dit betekent dat het pensioenfonds financieel gezond is en er nog steeds relatief goed voorstaat.

Het coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen. Onze uitbestedingspartijen voor pensioenadministratie en vermogensbeheer hebben de nodige maatregelen getroffen voor de continuïteit van hun dienstverlening.

Ook hoeft u zich geen zorgen te maken over de uitkering van uw arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- of nabestaandenpensioen. Het pensioenfonds heeft de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden verzekerd bij een herverzekeraar. Overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 vallen onder de dekking.

Financieel crisisplan en noodprocedure governance

Het bestuur van Pensioenfonds van de KAS BANK beschikt over een financieel crisisplan voor als het pensioenfonds in een financiële crisis terechtkomt. Dit crisisplan is een richtlijn met maatregelen, bedoeld om goed voorbereid te zijn ingeval de financiële situatie van het pensioenfonds in korte tijd te veel verslechtert. In het crisisplan staan acties die het pensioenfonds kan nemen om ervoor te zorgen dat haar portefeuille binnen de strategische bandbreedtes van haar beleggingen zal blijven.

Daarnaast heeft het bestuur maatregelen getroffen om de governance van het pensioenfonds te verstevigen. Hierdoor is het mogelijk om rechtmatig besluiten te kunnen blijven nemen in de situatie dat bestuursleden met het coronavirus besmet raken.