Per 1 november is KAS BANK officieel opgegaan in CACEIS BANK, Netherlands Branch

Per 1 november 2020 heeft de juridische fusie tussen KAS BANK N.V. en CACEIS Bank SA plaatsgevonden en gaat de onderneming officieel verder onder de naam CACEIS. Dit is een overgang van onderneming, waardoor de arbeidsovereenkomst met KAS BANK N.V. – inclusief alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zoals pensioen – van rechtswege overgaat op CACEIS.

De huidige KAS BANK pensioenregeling blijft dus ook voortbestaan. Vanaf 1 november zullen er twee pensioenregelingen bestaan; de KAS BANK pensioenregeling en de CACEIS pensioenregeling waar de medewerkers van CACEIS NL onder (blijven) vallen. Alle medewerkers die op of na 1 november 2020 in dienst treden, krijgen de bestaande CACEIS NL-pensioenregeling aangeboden.

CACEIS NL is voornemens om alle “KAS BANK medewerkers” de mogelijkheid te geven ook naar de CACEIS NL-pensioenregeling over te stappen. Hierover is CACEIS NL nog in overleg met de Ondernemingsraad. Zodra hierover meer bekend is, zullen we alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden verder informeren.