Nieuwsbericht SFDR

Op 10 maart 2021 treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. SFDR verplicht pensioenfondsen informatie te verschaffen over het duurzaamheidsbeleid en het groene gehalte van de pensioenregeling.

Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor eindbeleggers gemakkelijker wordt om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in hun beleggingen en eventueel om beleggingen te vergelijken. Hiermee moet tevens greenwashing van financiële producten worden voorkomen.

Het fonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de SFDR. Het fonds weegt algemene ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter weegt het fonds niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op duurzaamheidsfactoren. De reden om dit niet mee te wegen is dat het fonds momenteel geen beschikking heeft tot gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de ongunstige effecten zijn en de rapportageverplichtingen tot hogere kosten (kunnen) leiden.

Het Beloningsbeleid en de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen, verwerkt in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN), voldoen aan de vereisten van de SFDR.