Nieuwe regels voor kleine en heel kleine pensioenen

Zoals je misschien eerder hebt vernomen in het nieuws of via de rijksoverheid, is het niet meer mogelijk om kleine pensioenen af te kopen. Per 1 januari 2019 zijn de regels voor kleine en heel kleine pensioenen veranderd. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar en pensioenbedragen van maximaal € 2 bruto per jaar.

Kleine pensioenen zijn: pensioenbedragen van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 bruto per jaar.
Heel kleine pensioenen zijn: pensioenbedragen van maximaal € 2 bruto per jaar.

Het Pensioenfonds van de KAS BANK (SPKB) mag kleine pensioenen niet meer afkopen. Dit betekent dat SPKB kleine pensioenbedragen niet mag uitbetalen aan iemand die nog niet met pensioen is. Daartegenover staat dat kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd en worden ondergebracht bij SPKB (het fonds waar je nu pensioen opbouwt), of bij de nieuwe pensioenuitvoerder als je van baan verandert. 

Heel kleine pensioenen komen te vervallen. Dit betekent dat SPKB deze pensioenbedragen niet meer hoeft uit te betalen. 

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl of je een klein of heel klein pensioen bij een andere pensioenuitvoerder hebt opgebouwd. Heel kleine pensioenen kunnen per 1 januari 2019 niet worden overgedragen of worden afgekocht. Kleine pensioenen kun je overdragen naar SPKB. Dit heet waardeoverdracht. Kijk voor meer informatie over waardeoverdracht op: https://www.pensioenfondskasbank.nl/medewerker/pensioenkeuzes/waardeoverdracht/