Nieuw in de UPO: uw pensioen als het mee- of tegenzit

Nieuw in de UPO: uw pensioen als het mee- of tegenzit

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK is op de mat gevallen.

Het pensioen in scenario's

Op de UPO ziet u dit jaar voor het eerst een inschatting van uw pensioen dat u van Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK gaat ontvangen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Via een afbeelding met drie pijlen ziet u in één oogopslag wat u tot nu toe heeft opgebouwd aan pensioen. En wat u ontvangt als u blijft werken tot uw 68e jaar en pensioen opbouwt binnen uw huidige pensioenregeling. Ook ziet u in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat:

Het opgebouwde pensioen

Het opgebouwde pensioen (het onderste bedrag) is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Dit bedrag is geen inschatting. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen, zolang u leeft.

Het verwachte eindresultaat

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende toekomstscenario’s. Wat uw pensioen uiteindelijk wordt, hangt af van hoe de economie zich ontwikkelt.

Bij de middelste pijl ziet u het pensioen als het goed gaat met de economie.

Daarnaast ziet u nóg twee mogelijke eindresultaten:

•          Het pensioen dat u kunt verwachten als het heel erg goed gaat met de economie (‘het zit mee’)

•          Het pensioen dat u kunt verwachten als het slecht gaat met de economie (‘het zit tegen’).

In praktijk zal uw pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente kan stijgen of dalen.
  • Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we uw pensioen kunnen verhogen wordt dan kleiner.
 • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
  • Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die een vaste rente opleveren. We kunnen niet alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen te weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De rente is erg laag. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.
 • De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
  •  Als de prijzen van producten en diensten stijgen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen en wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag.De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben géén rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie. Ook eerder stoppen met werken heeft invloed op uw pensioen en is niet meegenomen in de vooruitblik

Prettig leven is vooruitzien

Om een beter beeld te geven van uw financiële situatie vanaf uw pensioenleeftijd laten we  voortaan drie mogelijke eindresultaten zien. U kunt uw huidige inkomen vergelijken met uw mogelijke pensioen. Ook kunt u nadenken over de verschillende pensioenkeuzes. U kunt bijvoorbeeld uw 'werkgeverpensioen' tegelijk in laten gaan met uw AOW. Ook heeft u de keuze om uw pensioen te laten variëren in hoogte. Bijvoorbeeld door de eerste jaren een hoger pensioen te ontvangen en de jaren daarna een lager. Dat helpt u bij uw (eventuele) financiële planning voor een onbezorgde oude dag. Hoe beter u weet waar u financieel aan toe bent, hoe beter u uw plannen kunt maken voor later.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 • Op deze website ziet u alle pensioenen die u bij verschillende pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook kunt u zien hoeveel pensioen u per pensioenuitvoerder kunt verwachten op basis van de 3 scenario’s.
 • De AOW is in het pensioenbedrag meegeteld en het pensioen is berekend alsof het tegelijk ingaat met uw AOW en niet op uw 68e. Bereken op de website van het SVB vanaf wanneer u uw AOW ontvangt.
 • Deelnemers en pensioengerechtigden die al AOW ontvangen, zien hun te verwachten pensioen over 10 jaar.
 • U ziet uw pensioen als brutobedrag per jaar en als nettobedrag per maand.

Bent u pensioengerechtigd?
Dan leest u in uw UPO hoeveel pensioen u ieder jaar van ons ontvangt.

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u dit jaar voor het eerst een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt. De bedragen zijn aangepast voor inflatie. U ziet niet wat u letterlijk ontvangt, maar een inschatting van wat uw pensioen straks waard is.