In de PF Update nr.34, die op 7 juli geplaatst is, is er helaas een fout geslopen.

In de PF Update nr.34, die op 7 juli geplaatst is, is er helaas een fout geslopen.

Op pagina 4 over Niet indexeren staat een verkeerd jaartal vermeld. Dit is nu aangepast en via deze link kunt u de aangepaste Nieuwsbrief lezen.

Onze excuses!