Het risicobereidheidsonderzoek onder de deelnemers is afgerond

 1. De winnaars van de cadeaubonnen zijn bekend!
  We hebben een trekking gehouden onder alle inzendingen aan het risicobereidheidsonderzoek. Alle winnaars krijgen een persoonlijk bericht.
   
 2. Een samenvatting van de uitkomsten van het risicobereidheidsrapport:
  Het risicobereidheidsonderzoek is door het bestuur geïnitieerd om te toetsten wat de risicobereidheid van de achterban van het pensioenfonds is. De respondenten voelen zich gemiddeld genomen redelijk betrokken bij het onderwerp beleggen en maatschappelijk verantwoord beleggen. Op basis van eerdere onderzoeken bij andere pensioenfondsen zijn de respondenten bovengemiddeld geïnteresseerd in beleggen. Men geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van het beleid van het pensioenfonds. Overall is men neutraal tot tevreden over de behaalde financiële resultaten door het pensioenfonds. Gepensioneerden zijn het meest positief. De oudste groep actieve deelnemers is significant meer tevreden dan de jongere leeftijdsgroepen. Respondenten willen bij voorkeur dat het pensioenfonds bepaalt hoe er wordt belegd. Ruim 40% van de respondenten geeft aan bij voorkeur niet of eenmalig zijn of haar mening te geven over het beleggingsbeleid. Nog een kleine 40% wil bij voorkeur ééns in de vijf jaar zijn of haar mening geven. Een minderheid (16%) wil bij voorkeur zelf bepalen hoe wordt belegd. Het pensioen van het Pensioenfonds van de KAS BANK is voor het merendeel van de respondenten heel belangrijk om later van rond te kunnen komen. We zien een genuanceerd beeld als het gaat om risicobereidheid. Men lijkt te begrijpen dat beleggen nodig is om voldoende rendement te behalen. Tegelijk kiest men – als men de keuze voorgelegd krijgt – liever voor mínder dan méér risico nemen. Hoe verder weg de pensioenleeftijd en hoe minder afhankelijk men is van het pensioen, hoe meer men bereid is risico te nemen als het gaat om beleggen voor het pensioen. Als 10 jaar voor de pensioendatum blijkt dat het te verwachten pensioen lager uitvalt dan aanvankelijk verwacht, denkt 45% hun uitgaven en inkomsten in balans te brengen door de uitgaven naar beneden te brengen en meer te sparen. Opvallend is dat 22% aangeeft geen actie te ondernemen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een grotere onzekerheid met een aanzienlijk hoger verwacht pensioen geen aanleiding is om meer risico te nemen. Integendeel: naarmate de kans op een lager pensioen toeneemt, wil men meer zekerheid.

  De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek worden meegenomen bij de bespreking van de ALM-studie en te zijner tijd in de eigen risicobeoordeling van het fonds.
  Hierbij de link naar het volledige rapport (bij fondsdocumenten).