Groen licht voor het nieuwe pensioenstelsel

Groen licht voor het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en sociale partners hebben op 12 juni een akkoord bereikt over de uitwerking van een gemoderniseerd pensioenstelsel op basis van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Met de stelselwijzing beogen overheid en sociale partners een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook wordt het stelsel transparanter en persoonlijker.

Geen pensioenaanspraak meer

In het huidige pensioenstelsel is het uiteindelijke bedrag van uw pensioenuitkering (pensioenaanspraak) gedefinieerd met daarnaast de intentie om het pensioen te verhogen met de inflatie (indexatie). In het nieuwe stelsel staat niet de uitkering centraal, maar de ingelegde premies. Wel pensioenvermogen In plaats van een ‘pensioenbedrag’ bouwt u straks een persoonlijk ‘pensioenvermogen’ op met de ingelegde premie en de beleggingsrendementen die hierop door het pensioenfonds gemaakt worden. We blijven collectief beleggen, namelijk de optelsom van de individuele vermogens. Het pensioenfonds krijgt de vrijheid om de beleggingsmix per leeftijdsgroep ‘virtueel’ vast te stellen. Onderweg naar uw pensioendatum krijgt u steeds een inschatting hoe uw vermogen ervoor staat en hoeveel pensioen u waarschijnlijk kunt verwachten bij slecht, normaal of goed weer. Als u met pensioen gaat, wordt uit het persoonlijk vermogen jaarlijks een uitkering onttrokken. De hoogte van de pensioenuitkering is, net als nu, mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het nieuwe stelsel gaat uw pensioen alleen directer meebewegen met de beleggingsresultaten. Hierdoor wordt de hoogte van uw pensioen onzekerder.

Risico’s worden gedeeld

Maar wat als, vlak voordat u met pensioen gaat, de beurskoersen dalen? Uw pensioen zou dan een stuk lager worden. Om te voorkomen dat u opeens een veel lager pensioen krijgt, wordt er een reservepot gemaakt. In goede tijden wordt er wat geld opzij gezet en in slechte tijden wordt dit geld gebruikt. De risico’s van beleggen worden zo gedeeld tussen alle deelnemers in de pensioenregeling.

Hoeveel gaat u betalen voor uw pensioen?

De regels over hoeveel geld u jaarlijks betaalt voor uw pensioen gaan ook veranderen. In het huidige pensioenstelsel betaalt iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid, dezelfde premie en krijgt iedereen dezelfde pensioenopbouw. Dat is niet helemaal eerlijk. Het nieuwe stelsel vermindert de ‘ondoorzichtige herverdeling’ (‘doorsneesystematiek’) die in het huidige stelsel zit sterk. Er is dan vastgelegd welk geld van wie is en er kan niet mee geschoven worden.

Verlagen en verhogen van het pensioen

In het nieuwe stelsel doet het pensioenfonds geen toezegging meer over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Hierdoor hoeft het pensioenfonds ook niet meer bij te houden of er voldoende geld is om de uitkeringen te kunnen doen. De ‘rekenrente’ en de ‘dekkingsgraad’ gaan verdwijnen.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Dat weten we nu nog niet. De details van het nieuwe stelsel moet nog in wetgeving worden uitgewerkt, waarna de werkgever en sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling en de overgang van de bestaande pensioenen. Het pensioenfonds zal vervolgens toetsen of een nieuwe regeling uitvoerbaar en eerlijk verdeeld is. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen al beginnen met de overstap.

We houden u op de hoogte

Op dit moment verandert er nog niets. Wat de gevolgen voor uw pensioen straks zijn, is nu nog niet bekend. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen, zullen wij u hierover informeren.