Geen gevolgen huidige pandemie t.o.v. koppeling AOW-leeftijd verwacht

Als gevolg van de huidige pandemie is er een tijdelijke oversterfte. De eventuele effecten van de pandemie voor de lange termijn trend in de levensverwachting zijn vermoedelijk beperkt van omvang. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet op dit moment geen reden tot aanpassen van het beleid rond de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting.

(Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie)