Een nieuw pensioenstelsel laat op zich wachten

Een nieuw pensioenstelsel. De overheid, vakbonden en werkgevers discussiëren er al enige tijd over. Eind 2018 liepen de onderhandelingen vast, dus een pensioenakkoord is er nog niet. Maar dat een nieuw pensioenstelsel noodzakelijk is, staat vast. 

Begin dit jaar heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tien punten benoemd waarmee hij het pensioenstelsel sterker en persoonlijker wil maken. Bijvoorbeeld door mensen meer keuzevrijheid te bieden. Ook wil de minister de doorsneepremie afschaffen, waardoor niet iedereen dezelfde premie betaalt, maar de premie afhankelijk is van hoeveel pensioen je opbouwt.

De AOW-leeftijd is een hot topic in de pensioendiscussie. De vakbonden willen dat de AOW-leeftijd niet verder stijgt. Op 18 maart werd er al 66 minuten gestaakt. Voor 28 mei en 29 mei zijn er nieuwe stakingen aangekondigd. De vakbonden zien de AOW-leeftijd als heet hangijzer in de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel. En dat hangijzer wordt steeds heter: als het kabinet voor 1 juli de AOW-leeftijd niet bevriest, zal de AOW-leeftijd verder stijgen. Hiermee zetten de vakbonden extra druk op het pensioenoverleg.

We houden je op de hoogte

Of en hoe deze punten werkelijkheid worden, is nu nog niet duidelijk. De gevolgen voor de pensioenregeling bij Pensioenfonds KAS BANK zijn dus ook niet duidelijk. We volgen de discussie op de voet en blijven je natuurlijk op de hoogte houden!