De eigenrisicobeoordeling

Voor de inrichting van het risicobeheer en de onderbouwing van strategische besluitvorming organiseert ons pensioenfonds tenminste driejaarlijks een eigenrisicobeoordeling (ERB). De laatste ERB is in december 2021 afgerond.

Lees hier alles over de ERB