Corona en de gevolgen hiervan

Corona en continuïteit werkzaamheden

De Nederlandse regering heeft als reactie op het coronavirus (COVID-19) ingrijpende maatregelen getroffen. Zo zijn scholen, horeca en sportclubs gesloten tot in ieder geval 6 april en moet sociaal contact worden vermeden. Dit heeft impact op ons dagelijks leven. Dus ook op de bedrijfsvoering van het pensioenfonds van de KAS BANK.

Om alle activiteiten uit te kunnen voeren werkt het pensioenfonds met meerdere partijen samen. Zo voert AZL onze pensioenadministratie, verrichten NNIP en Actiam het vermogensbeheer en werken wij samen met consultants en adviseurs. Met al deze partijen hebben wij nauw contact over de impact van het coronavirus op hun bedrijfsprocessen. Alle uitbestedingspartijen hebben de nodige maatregelen getroffen om een voortgang van de dienstverlening aan onze (gewezen) deelnemers en gepensioneerden te leveren.
 

Corona en continuïteit van uw pensioen

Het pensioenfonds heeft de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden verzekerd bij een herverzekeraar. Overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 vallen onder de dekking. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de uitkering van uw arbeidsongeschiktheids-, ouderdoms- of nabestaandenpensioen.
 

Corona en economische gevolgen

Pensioenfondsen moeten hun vermogen beleggen. Gemiddeld wordt de pensioenpremie van een werknemer door deze beleggingen drie tot vier keer meer waard. Onder normale omstandigheden loont het dus wel degelijk om te beleggen!

Maar hoe pakt dit uit in de situatie rondom het coronavirus? De aandelenbeurzen zijn flink gezakt. Deze beroerde resultaten worden grotendeels veroorzaakt door het coronavirus. Wereldwijde productieketens zijn verstoord. Bedrijven over de hele wereld merken de gevolgen en de onzekerheid over de duur en de totale impact leidt tot grote onrust onder beleggers, waardoor de markt grote bewegingen maakt.

De grote daling van de afgelopen maand op de aandelenbeurs heeft ook impact op de balans van pensioenfondsen. De dalende aandelenbeurs doet het vermogen van pensioenfondsen zakken. Tevens worden de toekomstige verplichtingen groter. Pensioenfondsen hebben op dit moment namelijk ook te maken met de dalende rente, wat hogere pensioenverplichtingen oplevert. De hogere verplichtingen en een lager vermogen leiden tot een daling van de dekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad is gedaald van 101% naar 95%.

Pensioenfonds van de KAS BANK heeft hier ook mee te maken. Per einde februari staat onze actuele dekkingsgraad op 109%. Volg onze dekkingsgraad middels de maandelijkse berichten die online worden geplaatst.

Het pensioenfonds houdt het nieuws rondom het coronavirus goed in de gaten. Mocht dit leiden tot andere maatregelen, dan zullen wij hierover berichten via onze website.