CACEIS brengt bod uit op KAS BANK

Op maandag 25 februari 2019 heeft CACEIS, onderdeel van het Crédit Agricole, een bod uitgebracht op de aandelen van KAS BANK. Lees hier het persbericht op de website van KAS BANK (English only). 
Naar aanleiding van deze aankondiging ontving het Pensioenfonds een aantal vragen van deelnemers en gepensioneerden. Er werden meerdere vragen gesteld en zorgen geuit over de gevolgen van een (mogelijke) overname van CACEIS op KAS BANK. Zo werden er vragen gesteld over de gevolgen voor het vermogen van het pensioenfonds en hun pensioenaanspraken. 

Op dit moment is KAS BANK nog steeds zelfstandige- en beursgenoteerde onderneming. De aankondiging van het voorgenomen bod op de aandelen van KAS BANK door CACEIS is een eerste stap in het overnameproces. De verwachting is de transactie in het derde kwartaal 2019 volledig zal zijn afgerond (nadat alle goedkeuringen verkregen zijn door o.a. de toezichthouders). Hierna zal worden een integratie periode van maximaal 3 jaren starten. KAS BANK zal als Nederlandse branche worden geïntegreerd bij CACEIS.

Het is in dat kader goed om te weten dat de Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK een zelfstandige financiële instelling is met een eigen bestuur. Door de overgang van de Defined Benefit (DB) regeling naar de huidige Collective Defined Contribution (CDC) regeling is het voor KAS BANK niet meer mogelijk om geld aan het pensioenfonds te onttrekken. Dit betekent dus ook dat in geval van een overname dat de nieuwe eigenaar geen gelden aan het pensioenfonds kan onttrekken.  KAS BANK (of CACEIS als toekomstige rechtsopvolger) heeft geen zeggenschap over het vermogen van het fonds. 

CACEIS heeft toegezegd de bestaande contractafspraken te respecteren. Hierdoor blijven de huidige arbeidscontracten en voorwaarden van kracht. De pensioenafspraken zoals die in de uitvoeringsovereenkomst tussen KAS BANK en het Pensioenfonds van de KAS BANK zijn afgesproken zullen voorlopig dan ook niet veranderen.