Benoeming van Geert Jan Kremer als bestuurder en voorzitter van de Beleggingscommissie

DNB heeft ingestemd met de benoeming van Geert Jan Kremer als bestuurder en voorzitter van de Beleggingscommissie van het pensioenfonds.

Het bestuur is zeer verheugd met dit besluit van DNB en heeft op 3 september in een bijzondere bestuursvergadering Geert Jan formeel als bestuurder en voorzitter van Beleggingscommissie benoemd.

Geert Jan is benoemd namens de werkgever en de Raad van Bestuur is inmiddels ook van deze benoeming op de hoogte gebracht.

In de jaarvergadering heeft Geert Jan zich aan de deelnemers voorgesteld en zal dit in de volgende PF-Update ook nog schriftelijk doen.