Verlof

Als je met verlof gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor je pensioen. Als je salaris tijdens je verlof wordt doorbetaald (zoals bij vakanties, zwangerschaps-, vitaliteits- en ouderschapsverlof), verandert er niets aan je pensioenopbouw. KAS BANK betaalt dan gewoon je pensioenpremie en op jouw salaris wordt je eigen bijdrage in de pensioenregeling ingehouden.

Onbetaald verlof

Als je met onbetaald verlof gaat, is er een aantal dingen waar je op moet letten. Als je met onbetaald verlof gaat, stopt je pensioenopbouw namelijk. Je kunt kiezen om je pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Als je dat wilt, moet je daarover afspraken maken met de werkgever.

Verzekeringen lopen maximaal 18 maanden door

Je blijft tot 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarna stopt de verzekering.