Nieuw in dienst

Als je nieuw in dienst komt bij KAS BANK, ga je automatisch ook pensioen opbouwen bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Je hoeft je dus niet aan te melden. Wat je wel moet doen is nadenken over wat je wilt doen met het pensioen dat je mogelijk bij een vorige werkgever hebt opgebouwd.

Pensioen 1-2-3

Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling. In de Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK.

Wel of geen waardeoverdracht?

Misschien heb je bij je vorige werkgever ook pensioen opgebouwd. Je kunt er dan voor kiezen om het opgebouwde pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds van de KAS BANK. Dit noemen we waardeoverdracht. Na de waardeoverdracht krijg je straks geen pensioen meer van je oude pensioenuitvoerder (zoals een pensioenfonds of -verzekeraar), maar krijg je je hele pensioen van Pensioenfonds van de KAS BANK. Dat is een stuk overzichtelijker, maar het is niet altijd makkelijk om te beoordelen of je er goed aan doet om je pensioen over te dragen. Dat hangt namelijk af van de verschillen tussen de pensioenregelingen en vooruitzichten op indexatie (jaarlijkse verhoging van je pensioen).

Waardeoverdracht werkt als volgt. Het levenslange pensioen (en eventuele partnerpensioen) dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd wordt uitgedrukt in één bedrag. Hier liggen complexe berekeningen aan ten grondslag. Van dat bedrag gaan we levenslang pensioen inkopen in de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK. Als er verschil zit in het type pensioenregeling bij je vorige pensioenuitvoerder en Pensioenfonds van de KAS BANK of als de regeling andere pensioensoorten kent, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioenbedragen. Kijk dus goed naar de mogelijke voor- en nadelen voordat je een besluit neemt.

Waardeoverdracht aanvragen

Je kunt waardeoverdracht altijd aanvragen. Maar het is verstandig snel nadat je dienst bent getreden bij KAS BANK waardeoverdracht aan te vragen. Dit doe je door het formulier dat je bij de startbrief gekregen hebt in te vullen en op te sturen naar AZL. Je ontvangt een offerte. Pas als je deze offerte ondertekent en terugstuurt, wordt de waardeoverdracht in gang gezet.