Arbeidsongeschikt

Als je arbeidsongeschikt raakt, is er een en ander voor je geregeld. Ook voor je pensioen.

Gedurende de eerste twee jaar van je ziekte heb je recht op loondoorbetaling door de werkgever. Ook de opbouw van je pensioen loopt dan door. Ben je na twee jaar ziekte nog steeds niet in staat om te werken, dan eindigt je dienstverband en krijg je een WIA-uitkering via het UWV. Deze uitkering is gemaximeerd op € 55.927 (max. dagloon in 2021). Het kan dus zijn dat je inkomen (sterk) daalt.

Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je echter wel gewoon pensioen opbouwen over je laatstverdiende salaris. Dat is voor iedereen bij KAS BANK zo geregeld via het pensioenfonds. Je hoeft geen premie meer te betalen. Ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt je pensioenopbouw volledig voortgezet. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, wordt je pensioenopbouw voortgezet voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent verklaard.