Samenwonen

Als je gaat samenwonen, kan je partner recht krijgen op partnerpensioen. Partnerpensioen is een uitkering die je partner van het pensioenfonds ontvangt indien je komt te overlijden. Je partner moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.  

Wie ziet Pensioenfonds van de KAS BANK als partner?

Als je samenwoont, komt je partner in aanmerking voor partnerpensioen als je een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten bij de notaris, ten minste zes maanden een gezamenlijke huishouding voert en de relatie niet is aangegaan met een bloed- of aanverwant.