Overlijden

Bij overlijden is er binnen de pensioenregeling een en ander geregeld voor je eventuele partner en kinderen. Indien je overlijdt, komt je partner namelijk in aanmerking voor een partnerpensioen (een levenslange pensioenuitkering voor je achterblijvende partner) en je eventuele kinderen voor een wezenpensioen (een uitkering voor je kinderen).

Pensioenfonds van de KAS BANK neemt bij je overlijden in principe contact op met je partner om de uitkering(en) te regelen. Als je partner echter niet bekend is bij ons, moet je partner zelf contact opnemen met het pensioenfonds. Als je bent getrouwd, krijgen we de partnergegevens automatisch door vanuit de gemeente. Woon je samen met je partner? Dan moet je partner zelf actie ondernemen richting het pensioenfonds.