Kinderen

Als je kinderen krijgt, ontstaat automatisch recht op wezenpensioen. Wezenpensioen is een uitkering voor je kinderen indien je onverhoopt komt te overlijden tijdens je dienstverband bij KAS BANK. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt – per kind – 14% van de ouderdomspensioen dat je zou hebben bereikt als je niet zou zijn overlijden maar tot je 68e pensioen zou zijn blijven opbouwen bij Pensioenfonds van de KAS BANK.

Naast wezenpensioen is er ook een uitkering van je partner verzekerd, het zogeheten partnerpensioen.

Moet je wat doen?

Je hoeft de geboorte van kinderen niet door te geven aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds krijgt deze gegevens door via de gemeente.