Waardeoverdracht

Heb je via een of meerdere werkgevers ergens anders ook nog een pensioen staan? Dan heb je de mogelijkheid je eerder opgebouwde pensioenen ‘over te dragen’ naar Pensioenfonds van de KAS BANK. Je kunt waardeoverdracht altijd en op elk moment aanvragen.

Is dat interessant?

Als je besluit een of meerdere pensioenen die nu bij andere pensioenfondsen of pensioenverzekeraars staan over te dragen naar Pensioenfonds van de KAS BANK, krijg je later geen pensioen meer van je oude pensioenuitvoerder, maar krijg je je hele pensioen van Pensioenfonds van de KAS BANK. Dat is een stuk overzichtelijker, maar het is niet altijd makkelijk om te beoordelen of je er goed aan doet om je pensioen over te dragen. Dat hangt namelijk af van de verschillen tussen de pensioenregelingen en vooruitzichten op indexatie (jaarlijkse verhoging van je pensioen).

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht werkt als volgt. Het levenslange pensioen (en eventuele partnerpensioen) dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd wordt uitgedrukt in één bedrag. Hier zitten vaak complexe berekeningen achter. Van dat bedrag gaan we levenslang pensioen inkopen in de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK. Als er verschil zit in het type pensioenregeling bij je vorige pensioenuitvoerder en Pensioenfonds van de KAS BANK of als de regeling andere pensioensoorten kent, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de pensioenbedragen. Kijk dus goed naar de mogelijke voor- en nadelen voordat je een besluit neemt.

Waardeoverdracht aanvragen

Je kunt waardeoverdracht altijd aanvragen. Maar het is verstandig om waardeoverdracht zo snel mogelijk, na je indiensttreding bij KAS BANK, aan te vragen. Dit doe je door het formulier dat je bij de startbrief gekregen hebt in te vullen en op te sturen naar AZL. Je ontvangt dan een offerte. Pas als je deze offerte ondertekent en terugstuurt, wordt de waardeoverdracht in gang gezet.