Partnerpensioen uitruilen

Naast pensioen voor jezelf, is er in de regeling van Pensioenfonds van de KAS BANK ook het een en ander voor je partner geregeld. Als je komt te overlijden krijgt je partner namelijk een levenslange pensioenuitkering. Je partner ontvangt dat partnerpensioen zolang hij/zij leeft. 

Op het moment dat je met pensioen gaat wordt de hoogte van het partnerpensioen vastgesteld. Als je een partner hebt, zal het pensioenfonds standaard een voorstel doen waarin je partner bij jou overlijden recht heeft op 70% van het pensioen dat je zelf ontvangt. Jouw pensioen wordt daardoor iets lager, maar daar staat financiële zekerheid voor je partner tegenover. Je hebt de mogelijkheid te kiezen voor een lager partnerpensioen (of helemaal geen partnerpensioen) en dus een wat hoger pensioen voor jezelf. Als je dat wilt, moet je daartoe een schriftelijk verzoek doen bij het pensioenfonds. Je kunt daarvoor het wijzigingsformulier gebruiken van de werkgever. Je partner moet in dat geval ook tekenen.

Extra partnerpensioen

Kies je ervoor om extra zekerheid voor je partner te regelen? Dan kun je een bepaald percentage van je ouderdomspensioen omzetten in (extra) partnerpensioen. In het voorbeeld hieronder leggen we uit hoe dit werkt:

Pieter is 68 jaar en gaat met pensioen. In totaal heeft hij € 10.000,- ouderdomspensioen opgebouwd. Hij besluit om 15% van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Het extra partnerpensioen wordt berekend aan de hand een ruilvoet per pensioenleeftijdscategorie. De volgende berekening geldt voor Pieter: 15% * € 10.000,- * de ruilvoet (2,468) = € 3.702,-. Het (extra) partnerpensioen wat Pieter heeft geregeld bedraagt dus € 3.702,-. Pieter wil ook graag weten hoeveel ouderdomspensioen hij zal overhouden. Dit berekent hij aan de hand van de volgende berekening: 85% * € 10.000,- = € 8.500,-. In totaal houdt Pieter € 8.500,- ouderdomspensioen over.

N.B.: Hierbij dient te worden voldaan aan de wettelijke fiscale begrenzing. 

Extra ouderdomspensioen

Kies je ervoor om extra ouderdomspensioen te regelen? Dan kun je je partnerpensioen (voor zover toegestaan) omzetten in ouderdomspensioen. Let op: dit kan alleen bij het gedeelte dat is opgebouwd na 1 januari 1999. In het voorbeeld hieronder leggen we uit hoe dit werkt:
Pieter is 68 jaar en gaat met pensioen. Voor Pieter geldt een ruilvoet van 0,193 bij het omzetten van zijn partnerpensioen in extra ouderdomspensioen. In totaal heeft hij € 2.000 partnerpensioen opgebouwd na 1 januari 1999. Hij berekent het uitruilbedrag als volgt: € 2.000 * 0,193 = € 386,-.
In totaal krijgt Pieter dus € 386,- extra ouderdomspensioen. Pieter wil ook graag weten hoeveel ouderdomspensioen hij nu in totaal krijgt. Hij heeft € 10.000,- ouderdomspensioen opgebouwd. Hiermee maakt hij de volgende berekening: € 10.000,- + € 386,- = € 10.386,-. In totaal krijgt Pieter € 10.386,- ouderdomspensioen.

Per pensioenleeftijdscategorie geldt een andere ruilvoet. Bekijk je eigen ruilvoet op de website van het pensioenfonds, onder het keuzemenu  “Documenten > Pensioenkeuzes”.

Geen partner?

Als je geen partner hebt op het moment van je pensioenaanvraag, zal het pensioenfonds het partnerpensioen omzetten in extra pensioen voor jezelf.