Eerder met pensioen

Als je geen actie onderneemt gaat je pensioen in op 68-jarige leeftijd. Maar mogelijk wil je eerder stoppen met werken en dus eerder je pensioen ontvangen. Die mogelijkheid bestaat bij Pensioenfonds van de KAS BANK.
 
Je kunt op zijn vroegst zelfs al op 60-jarige leeftijd met pensioen. Uiteraard is het wel zo dat je pensioen lager wordt naarmate je eerder stopt met werken. Het pensioenfonds hanteert daarvoor actuariële tabellen. De tabellen en een rekenvoorbeeld hiervan vind je via de groene knop "Factorentabel en rekenvoorbeeld".
 
Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat minstens zes maanden van tevoren kenbaar maken bij het pensioenfonds. Je moet daarvoor het wijzigingsformulier gebruiken dat je bij KAS BANK kunt opvragen.