Monique Jager-Smeets

Monique Jager-Smeets (bestuurslid van het pensioenfonds en voorzitter van de beleggingscommissie): 

“Als je samenwoont, moet je je partner even aanmelden bij het pensioenfonds.”

“In onze pensioenregeling is namelijk standaard een partnerpensioen geregeld. Dat betekent dat er in principe een levenslange uitkering voor je partner door het pensioenfonds wordt betaald indien jij onverhoopt overlijdt. Voorwaarde daarvoor is wél dat het pensioenfonds weet dat je een partner hebt op het moment dat je overlijdt. Bij een huwelijk krijgt het pensioenfonds via de gemeentelijke basisadministratie automatisch door wie je partner is. Als je samenwoont – met of zonder samenlevingsovereenkomst – weet het pensioenfonds dat niet. Vandaar dat je dat even zelf moet doorgeven aan onze administratie.” 

Hoe ben je bij het bestuur van het pensioenfonds betrokken geraakt?

"In december 2015 vroeg de Mark Stoffels (toen voorzitter van het pensioenfonds) of ik belangstelling had om bestuurder te worden bij het pensioenfonds en tevens voorzitter van de beleggingscommissie. Tamis Stuker ging de bank en dus ook het pensioenfonds verlaten. Het pensioenfonds zocht daarom een opvolger voor Tamis. Ik was zeer vereerd dat ik voor deze functie gevraagd werd. Als Hoofd Portfolio Risk Management bij KAS BANK ben ik nauw betrokken bij het financiële risico management voor onze pensioenfondsklanten. Een bestuursfunctie bij het pensioenfonds geeft me een fantastische kans om een pensioenfonds van binnen te zien. Bovendien vind ik het heel bijzonder om het geld van de deelnemers te mogen beheren. Ik zie dit als een dit ook als een grote verantwoordelijkheid. Het gaat tenslotte om het pensioen waarvan de deelnemers nu of straks moeten leven."

Hoe belangrijk is pensioen voor jou en waarvoor wil je het gaan gebruiken?

"Net als voor veel deelnemers is ook voor mij pensioen een belangrijke bron van inkomen na mijn pensionering. Ik heb geen wilde plannen voor na mijn pensionering. Maar ik wil wel graag zonder geldzorgen kunnen leven. Mijn pensioen wil ik dus gebruiken om in mijn levensonderhoud te voorzien."