Pensioen in het kort

Het Nederlandse pensioensysteem kent verschillende onderdelen. Jouw pensioenregeling bij KAS BANK is daar een onderdeel van. Het is goed om de grote lijnen te kennen:

  • Je ontvangt later een AOW-uitkering via de overheid. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. Tot 2024 stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting van nieuwe generaties. Blijkt in de toekomst dat we onverwacht langer leven? Dan stijgt de AOW-leeftijd mee. De AOW is geen onderdeel van je pensioenregeling bij KAS BANK.
  • Zodra je met pensioen gaat, ontvang je via Pensioenfonds van de KAS BANK een pensioenuitkering. Je ontvangt dit pensioen voor de rest van je leven. Wellicht krijg je later ook nog pensioen dat je via andere werkgevers hebt opgebouwd.
  • Ook is het mogelijk dat je tijdens je loopbaan op eigen initiatief pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld via een lijfrente, banksparen of pensioenbeleggen.
  • In je pensioenregeling bij KAS BANK is er ook een uitkering geregeld voor je eventuele partner (en minderjarige kinderen) indien je onverhoopt komt te overlijden. Dit heet partnerpensioen (en wezenpensioen).
  • Tot slot is in de pensioenregeling bij KAS BANK vastgelegd dat je in geval van arbeidsongeschiktheid gewoon pensioen blijft opbouwen.