Partnerpensioen

Naast pensioen voor jezelf, is er ook een en ander voor je partner geregeld. Als je komt te overlijden krijgt je partner namelijk een pensioenuitkering van Pensioenfonds van de KAS BANK. Je partner ontvangt dat partnerpensioen zolang hij/zij leeft. Zo zorg je ervoor dat je partner financieel verzorgd achterblijft.

Hoe hoog is het partnerpensioen?

Hoeveel pensioen je partner krijgt als jij komt te overlijden, is afhankelijk van het moment waarop je overlijdt. Als je tijdens je dienstverband bij KAS BANK overlijdt, krijgt je partner 70% van het zogeheten ‘te bereiken ouderdomspensioen’. Dat betekent dat je partner circa 70% krijgt van het pensioen dat je op had kunnen bouwen als je tot aan je 68e bij KAS BANK was blijven werken met gelijkblijvend salaris.
 
Als je overlijdt nadat je dienstverband bij KAS BANK is geëindigd, of als je al met pensioen bent, ligt de hoogte van het partnerpensioen in jouw handen. Je neemt hierover een beslissing als je met pensioen gaat of uit dienst treedt. In principe wordt het pensioen dat je hebt opgebouwd verdeeld in een pensioen voor jezelf en een partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt daarbij standaard gezet op 70% van het pensioen dat jij krijgt uitgekeerd via Pensioenfonds van de KAS BANK. Je kunt echter op het moment dat je met pensioen gaat of uit dienst treedt, kiezen voor een andere verdeling. Kies je voor een lager (of geen) partnerpensioen, dan wordt je eigen pensioenuitkering hoger. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

Wie ziet Pensioenfonds van de KAS BANK als partner?
Je partner is degene met wie je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je samenwoont, gelden twee aanvullende eisen: jullie hebben een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij de notaris en staan op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.