Ouderdomspensioen

Elk jaar dat je in dienst bent bij KAS BANK bouw je een deel van je ouderdomspensioen op. Hoe hoog het pensioen is als je met pensioen gaat, hangt af van een aantal factoren: het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd, de hoogte van je salaris (en daarmee de pensioengrondslag), het opbouwpercentage en of er kan worden geïndexeerd. Een heleboel lastige begrippen die we hieronder toelichten.

De pensioenopbouw-formule

Elk jaar bouw je pensioen op bij KAS BANK volgens een bepaalde formule. Deze formule voor je jaarlijkse pensioenopbouw is als volgt:
 
Pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag
 
Pensioengrondslag x opbouwpercentage = bruto pensioenopbouw per jaar

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Je bouwt namelijk niet over je volledige salaris pensioen op, omdat we rekening houden met de AOW die je later naast je pensioen ontvangt. Het gedeelte van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet de franchise. De franchise bedraagt (in 2022) € 16.025. Stel, je verdient € 44.000 bruto per jaar, dan is je pensioengrondslag: € 44.000 - € 16.025 = € 27.975.
 
Ook zit er een maximum aan het salaris waarover je pensioen opbouwt. Over het salaris boven de € 114.866 bruto per jaar bouw je geen pensioen op.

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is 1,875%. Dit is het fiscaal maximaal toegestane percentage. Je bouwt dus jaarlijks 1,875% van de pensioengrondslag op aan pensioen. Als je meer gaat verdienen (tot een maximum van € 114.866), bouw je vanaf dat jaar dus ook meer pensioen op.
 
Als we nog even doorrekenen met het voorbeeld van hierboven, dan bouwt iemand met een salaris van € 44.000 bruto per jaar aan pensioen op:

Pensioengrondslag x opbouwpercentage = € 27.975 x 1,875% = € 524,53 bruto per jaar. Het uiteindelijke pensioen dat je later krijgt, bestaat uit de optelsom van alle jaarlijks opgebouwde pensioenen. Je ontvang dit totale pensioen ieder jaar tot je overlijdt, in principe vanaf je 68e. Je kunt kiezen om eerder met pensioen te gaan. Je pensioen wordt dan wel lager.

Indexatie
Geld wordt minder waard door inflatie. Dit geldt ook voor het pensioen dat je opbouwt. Daarom probeert Pensioenfonds van de KAS BANK het pensioen jaarlijks (gedeeltelijk) aan te passen aan de gestegen prijzen. Het pensioenfonds kan de pensioenen alleen verhogen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat.
 
Omdat de financiële situatie van het pensioenfonds al enkele jaren onder druk staat, heeft het pensioenfonds helaas al enige tijd geen of slechts gedeeltelijk indexatie kunnen toekennen. Mede dankzij steeds strengere eisen die worden gesteld aan het aanhouden van voldoende buffers, is de verwachting dat ook de komende jaren de indexatie (flink) zal achterblijven op de inflatie, waardoor de koopkracht van onze pensioenen daalt.
 
Toegekende indexatie over de laatste vijf jaar:
 
Indexatie
2019
2018
2017
2016
2015
Werknemers
1,05%
1,72%
0,92%
0,0%
1,0%
Oud-werknemers en gepensioneerden
 
0,52%
 
0,89%
 
0,46%
 
0,0%
 
0,5%
Geen pensioenopbouw boven € 114.866
Het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd binnen de regeling bij KAS BANK is gemaximeerd op een fulltime pensioengevend salaris van € 114.866. Dat betekent dat wanneer je fulltime pensioengevend jaarsalaris (= 13,96 x een fulltime maandsalaris) hoger is dan € 114.866 je niet over je gehele salaris pensioen opbouwt. Mogelijk gaat het verschil tussen je inkomen tijdens je loopbaan en je pensioeninkomen daardoor uiteenlopen. Het kan verstandig zijn eens te berekenen wat je later aan pensioeninkomen nodig denkt de hebben en waar je straks daadwerkelijk op kunt rekenen.