Kosten voor je pensioen

Om alle pensioenen nu en later te kunnen uitkeren, is heel veel vermogen nodig. Het grootste deel van dit vermogen wordt gevormd door beleggingsrendementen die gedurende je actieve loopbaan worden gerealiseerd. Het andere deel door de betaalde premies. KAS BANK neemt het grootste deel van deze premie voor haar rekening. Je betaalt zelf een kleiner deel.

Pensioen is een zeer kostbare arbeidsvoorwaarde. De pensioenpremie die jaarlijks door de werkgever en werknemers samen wordt ingelegd bedraagt ongeveer 24% van de totale loonsom (of nauwkeuriger: van de totale som aan pensioengevende salarissen) van KAS BANK.

Verdeling tussen werkgever en werknemer

KAS BANK betaalt de eerste 15% van de totale premie. Van het resterende deel van de premie betalen werknemers en werkgever elk de helft. Met die restrictie dat de premie van de werknemers nooit hoger mag zijn dan 5% van de pensioengrondslag (je jaarsalaris (gemaximeerd op € 112.189) minus de franchise ( 2021: € 15.717)).