Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Als je arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor je salaris. De eerste twee jaar val je onder de Ziektewet en wordt je salaris doorbetaald. Daarna stopt je salaris en krijg je een uitkering van UWV. Omdat de opbouw van je pensioen gekoppeld is aan je salaris, zou je bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) geen pensioen meer opbouwen.
 
Om in geval van arbeidsongeschiktheid de opbouw van je pensioen toch in stand te houden, is er in de pensioenregeling bij KAS BANK wat geregeld. Een soort verzekering binnen het pensioenfonds. Deze verzekering zorgt ervoor dat je pensioenopbouw gewoon doorloopt als je arbeidsongeschikt raakt. Je hoeft dan geen premie meer te betalen.
 
Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan geldt de verzekering voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. De exacte percentages van voortzetting van je pensioenopbouw bij bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid vind je in artikel 18 van het pensioenreglement.