Indexatie

Geld wordt minder waard door inflatie. Dit geldt ook voor het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode dat u bij KAS BANK heeft gewerkt. Pensioenfonds van de KAS BANK probeert het pensioen jaarlijks (gedeeltelijk) aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit kan alleen als de financiële situatie van het fonds het toelaat.

Omdat de financiële situatie van het pensioenfonds al enkele jaren onder druk staat, heeft het pensioenfonds helaas al enige tijd geen of slechts een kleine indexatie kunnen toekennen. Mede door de steeds strengere eisen die worden gesteld aan het aanhouden van voldoende buffers, is de verwachting dat ook de komende jaren de indexatie (flink) zal achterblijven op de inflatie. Hierdoor daalt de koopkracht van uw pensioen.

Toegekende indexatie over de laatste vijf jaar

Indexatie 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Werknemers 2,68% 0,00% 1,05% 1,72% 0,92% 0,00%
Oud-werknemers en gepensioneerden 2,27% 0,00% 0,52% 0,89% 0,46% 0,00%