Indexatie

Geld wordt door de jaren heen minder waard door inflatie. Dit geldt ook voor het pensioen dat u ontvangt van Pensioenfonds van de KAS BANK. Het pensioenfonds probeert het pensioen jaarlijks (gedeeltelijk) aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit kan alleen als de financiële situatie van het fonds het toelaat.

Omdat de financiële situatie van het pensioenfonds al enkele jaren onder druk staat, heeft het pensioenfonds helaas al enige tijd geen of slechts een kleine indexatie kunnen toekennen. Mede door de steeds strengere eisen die door de wetgever worden gesteld aan het aanhouden van voldoende buffers, is de verwachting dat ook de komende jaren de indexatie (flink) zal achterblijven op de inflatie. Hierdoor daalt de koopkracht van uw pensioen.

Toegekende indexatie over de laatste vijf jaar

Indexatie

2016

2015

2014

2013

2012

Werknemers

0%

1,0%

0,8%

0,0%

1,25%

Oud-werknemers en gepensioneerden

0%

0,5%

0,4%

0,3%

0,0%