Nieuwsoverzicht

Uitnodiging jaarvergadering 2019
19 augustus 2019

De jaarvergadering van het Pensioenfonds van de KAS BANK wordt dit jaar gehouden op donderdag 5 september 2019 van 12:00 tot 14:00 uur.

Verkort bestuursverslag
19 augustus 2019
Dekkingsgraad eind juni 2019: 113,3%
15 juli 2019

De voorlopige dekkingsgraad van juni 2019 bedraagt 113,3%.

Toeslagverlening 2018
3 juli 2019

Jaarlijks kan het Pensioenfonds van de KAS BANK per 1 juli toeslagen verlenen op de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.