"U bent met pensioen, en nu?"

Pieter van de Wal (voorzitter van het pensioenfonds): 

“U heeft in het verleden bij KAS BANK gewerkt. Misschien een paar maanden, misschien wel uw gehele loopbaan. Inmiddels bent u met pensioen en ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering van ons. Deze krijgt u zolang u leeft. De hoogte van deze pensioenuitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd en de hoogte van uw salaris in die periode.”

“In principe staat de hoogte van uw pensioen vast. Wel proberen we ieder jaar uw pensioen (gedeeltelijk) aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. De pensioenen kunnen alleen geïndexeerd worden als de financiële situatie van het fonds dit toelaat. De laatste jaren staat deze behoorlijk onder druk. We hebben daarom al enkele jaren geen of slechts een kleine indexatie kunnen toekennen. Mede door de toegenomen eisen die de wetgever stelt ligt het ook voor de (nabije) toekomst niet in de lijn der verwachting dat we geregeld kunnen indexeren.

Op deze website vindt u meer informatie over uw pensioen. U kunt de betaaldata van uw pensioen vinden, lezen wat er geregeld is voor uw partner indien u komt te overlijden, en lezen welke wijzigingen in uw privésituatie u aan het pensioenfonds moet doorgeven. Als u bepaalde informatie niet kunt vinden, schroom dan niet om contact op te nemen met het pensioenfonds. We helpen u graag!”