"Goed geregeld voor uw partner!"

Jan Voskuilen (bestuurder van het pensioenfonds):

“Tijdens uw dienstverband bij KAS BANK heeft u naast pensioen voor uzelf ook partnerpensioen opgebouwd.”

“Partnerpensioen is een pensioenuitkering voor uw partner die alleen wordt uitgekeerd als u onverhoopt komt te overlijden. Uw partner ontvangt in dat geval een voor de rest van zijn of haar leven pensioen via het pensioenfonds. Dit wordt partnerpensioen genoemd. Let op: dit geldt alleen als uw partner ook al uw partner was op het moment dat u met pensioen ging. En als u geen andere keuzes hebt gemaakt toen u met pensioen ging. Hoe zit dat?

Vlak voor u met pensioen ging kreeg u de mogelijkheid om het pensioen voor uzelf en het partnerpensioen in een bepaalde verhouding om te zetten. Het partnerpensioen bedraagt standaard 70% van het ouderdomspensioen. Misschien heeft u ervoor gekozen om een deel van het partnerpensioen in te wisselen voor meer pensioen voor uzelf. Dit heeft u bijvoorbeeld gedaan omdat uw partner zelf een goed pensioen had opgebouwd. En als u geen partner had op het moment van pensionering is het gehele partnerpensioen omgezet naar pensioen voor uzelf. Had u ten tijde van uw pensionering een andere partner dan nu? Dan berust het recht op partnerpensioen nog steeds op deze persoon. Recht op partnerpensioen kan niet worden overgedragen op een nieuwe partner.”